Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

佐藤君へ
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
佐藤君へ
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎くんへ
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
太郎くんへ
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
太郎へ
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
太郎へ
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
太郎へ
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
お手紙ありがとう。
Thank you for your letter.
Kirjeeseen vastaaminen
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Kirjeeseen vastaaminen
長い間連絡してなくてごめんね。
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
しばらく連絡を取ってなかったね。
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

・・・・をお知らせします。
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
・・・・を報告します。
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・ということを聞いてうれしいです。
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
残念だけど・・・・をお知らせます。
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
・・・・がよろしく言っていました。
…sends his / her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
・・・・によろしく言っておいてね。
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
お返事を待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
はやく返事を書いてね。
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
・・・・の時は連絡してください。
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
なにか報告があったらまた教えてください。
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
元気でね
Take care.
Kirje perheelle ja ystäville
好きだよ
I love you.
Kirje kumppanille
じゃあね
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
じゃあね
With best wishes,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
またね
Kindest regards,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
All the best,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
All my love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
元気でね
Lots of love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
体に気をつけてね
Much love,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle