Koreaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Caro Luca,
소연이에게
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Cari mamma e papà,
부모님께,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Caro zio Flavio,
삼촌께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Ciao Matteo,
안녕 현주야!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Ciao Matty!
야 미영아,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Luca,
미영,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Tesoro,
내 사랑에게,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Amore,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amore mio,
사랑하는 현정씨
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Grazie per avermi scritto.
편지 주셔서 감사합니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Che bello sentirti!
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Hai già dei piani per...?
...관련 계획이 있나요?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Sono felice di annunciarti che...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Sono davvero felice di sapere che...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi dispiace molto doverti dire che...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi dispiace sapere che...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...ti manda i suoi saluti.
...도 안부를 물으십니다.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Salutami...
...께도 안부 전해 주십시오.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Spero di avere presto tue notizie.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Vastauspyyntö
Rispondimi presto.
빨리 답장 주세요.
Suora vastauspyyntö
Rispondimi non appena...
... 이면 답장을 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Stammi bene.
건강히 지내세요.
Kirje perheelle ja ystäville
Ti amo.
사랑합니다.
Kirje kumppanille
I migliori auguri
그리운 마음 담아 ... 가.
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Con i migliori auguri
그리운 마음 담아 ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Cari saluti
감사하며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tante belle cose
... 드림 (보냄)
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con tanto amore
사랑을 보내며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tanti cari saluti
사랑과 함께 보냅니다.
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con affetto,
사랑하는 마음으로,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle