Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Luca,
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Tesoro,
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Amore,
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Grazie per avermi scritto.
谢谢您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Hai già dei piani per...?
你有没有...的计划?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Salutami...
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Spero di avere presto tue notizie.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Rispondimi presto.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Rispondimi non appena...
当...,请回复
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Stammi bene.
保重。
Kirje perheelle ja ystäville
Ti amo.
我爱你。
Kirje kumppanille
I migliori auguri
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Cari saluti
最衷心的问候,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tante belle cose
一切顺利,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con tanto amore
致以我的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con affetto,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle