Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Caro Luca,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Cari mamma e papà,
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Caro zio Flavio,
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Ciao Matteo,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Ciao Matty!
太郎くんへ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Luca,
太郎くんへ
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Tesoro,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Amore,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amore mio,
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Grazie per avermi scritto.
お手紙ありがとう。
Kirjeeseen vastaaminen
Che bello sentirti!
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Kirjeeseen vastaaminen
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
長い間連絡してなくてごめんね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
・・・・をお知らせします。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Hai già dei piani per...?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Sono felice di annunciarti che...
・・・・を報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Sono davvero felice di sapere che...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi dispiace molto doverti dire che...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi dispiace sapere che...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...ti manda i suoi saluti.
・・・・がよろしく言っていました。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Salutami...
・・・・によろしく言っておいてね。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Spero di avere presto tue notizie.
お返事を待っています。
Vastauspyyntö
Rispondimi presto.
はやく返事を書いてね。
Suora vastauspyyntö
Rispondimi non appena...
・・・・の時は連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
なにか報告があったらまた教えてください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Stammi bene.
元気でね
Kirje perheelle ja ystäville
Ti amo.
好きだよ
Kirje kumppanille
I migliori auguri
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Con i migliori auguri
じゃあね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Cari saluti
またね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tante belle cose
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con tanto amore
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tanti cari saluti
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con affetto,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle