Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Caro Luca,
Estimata John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Cari mamma e papà,
Estimata paĉjo/panjo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Caro zio Flavio,
Estimata Onklo Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Ciao Matteo,
Saluton John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Ciao Matty!
Saluton John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Luca,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Tesoro,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Amore,
Mia kara,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amore mio,
Estimata John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Grazie per avermi scritto.
Dankon pro via letero.
Kirjeeseen vastaaminen
Che bello sentirti!
Estis bona denove aŭdi de vi.
Kirjeeseen vastaaminen
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mi skribas por informi vin, ke...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Hai già dei piani per...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Sono felice di annunciarti che...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Sono davvero felice di sapere che...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi dispiace sapere che...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...ti manda i suoi saluti.
...sendas lian/ŝian amon.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Salutami...
Diru saluton al... por mi.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Spero di avere presto tue notizie.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Vastauspyyntö
Rispondimi presto.
Reskribu baldaŭ.
Suora vastauspyyntö
Rispondimi non appena...
Skribu reen kiam...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Stammi bene.
Atentu.
Kirje perheelle ja ystäville
Ti amo.
Mi amas vin.
Kirje kumppanille
I migliori auguri
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Con i migliori auguri
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Cari saluti
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tante belle cose
Ĉion bonan,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con tanto amore
Ĉiu mia amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tanti cari saluti
Multe da amo,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con affetto,
Multa amo,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle