Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Caro Luca,
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Cari mamma e papà,
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Caro zio Flavio,
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Ciao Matteo,
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Ciao Matty!
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Luca,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Tesoro,
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Amore,
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amore mio,
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Grazie per avermi scritto.
Thank you for your letter.
Kirjeeseen vastaaminen
Che bello sentirti!
It was good to hear from you again.
Kirjeeseen vastaaminen
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Hai già dei piani per...?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Sono felice di annunciarti che...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Sono davvero felice di sapere che...
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi dispiace molto doverti dire che...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi dispiace sapere che...
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...ti manda i suoi saluti.
…sends his / her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Salutami...
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Spero di avere presto tue notizie.
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
Rispondimi presto.
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
Rispondimi non appena...
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Stammi bene.
Take care.
Kirje perheelle ja ystäville
Ti amo.
I love you.
Kirje kumppanille
I migliori auguri
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Con i migliori auguri
With best wishes,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Cari saluti
Kindest regards,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tante belle cose
All the best,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con tanto amore
All my love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Tanti cari saluti
Lots of love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con affetto,
Much love,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle