Suomeksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Beste Jan
Hyvä John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Beste mama / papa
Hei äiti / isä
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Beste oom Jeroen
Hei setä Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hallo Jan
Hei John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hoi Jan
Heippa John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Jan
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Lieve ...
Rakkaani,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Liefste ...
Rakkaani,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Lieve Jan
Rakas John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Hartelijk dank voor jouw brief.
Kiitos kirjeestäsi.
Kirjeeseen vastaaminen
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Kirjeeseen vastaaminen
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Heb je al plannen voor ...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ik was erg blij om te horen dat ...
Ilahduin kuullessani, että...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Helaas moet ik je melden dat ...
On ikävää kertoa, että...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Het spijt me te moeten horen dat ...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... doet jou de groeten.
... lähettää terveisiä.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Doe ... de groeten namens mij.
Sano ... terveisiä minulta.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Ik hoop snel van jou te horen.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Vastauspyyntö
Schrijf me snel terug.
Kirjoita taas pian.
Suora vastauspyyntö
Schrijf me snel terug wanneer ...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Het ga je goed.
Pärjäilkää.
Kirje perheelle ja ystäville
Ik hou van je.
Rakastan sinua.
Kirje kumppanille
Hartelijke groeten,
Terveisin,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Met hartelijke groeten,
Parhain terveisin,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
Parhain terveisin,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
Kaikkea hyvää,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
Rakkaudella,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
Rakkain terveisin,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
Rakkaudella,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle