Ruotsiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Beste Jan
Hej John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Beste mama / papa
Hej mamma/pappa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Beste oom Jeroen
Hej farbror/morbror Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hallo Jan
Hejsan John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hoi Jan
Halloj John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Jan
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Lieve ...
Min kära,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Liefste ...
Min älskling,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Lieve Jan
Min käre John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Hartelijk dank voor jouw brief.
Tack för ditt brev.
Kirjeeseen vastaaminen
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Kirjeeseen vastaaminen
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Jag skriver för att berätta att ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Heb je al plannen voor ...?
Har ni några planer för ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ik was erg blij om te horen dat ...
Det glädjer mig att höra att ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Helaas moet ik je melden dat ...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Het spijt me te moeten horen dat ...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... doet jou de groeten.
... hälsar.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Doe ... de groeten namens mij.
Hälsa ... från mig.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Ik hoop snel van jou te horen.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Vastauspyyntö
Schrijf me snel terug.
Skriv tillbaka snart.
Suora vastauspyyntö
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skriv gärna tillbaka när ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Meddela mig då du vet något mer.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Het ga je goed.
Sköt om dig.
Kirje perheelle ja ystäville
Ik hou van je.
Jag älskar dig.
Kirje kumppanille
Hartelijke groeten,
Varma hälsningar,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Met hartelijke groeten,
Hjärtliga hälsningar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
Hjärtligaste hälsningar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
Jag önskar dig allt gott,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
Många kramar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
Kramar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
Puss och kram,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle