Ranskaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Beste Jan
Cher Benjamin,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Beste mama / papa
Chère Maman / Cher Papa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Beste oom Jeroen
Cher Oncle Jeremy,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hallo Jan
Salut Sylvain,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hoi Jan
Coucou Daniel,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Jan
Victor,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Lieve ...
Mon chéri / Ma chérie,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Liefste ...
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Lieve Jan
Mon très cher Christophe,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Hartelijk dank voor jouw brief.
Merci pour votre lettre.
Kirjeeseen vastaaminen
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Kirjeeseen vastaaminen
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Je t'écris pour te dire que...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Heb je al plannen voor ...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ik was erg blij om te horen dat ...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Helaas moet ik je melden dat ...
J'ai le regret de vous informer que...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Het spijt me te moeten horen dat ...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... doet jou de groeten.
...envoie ses salutations.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Doe ... de groeten namens mij.
Dis bonjour à... de ma part.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Ik hoop snel van jou te horen.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Vastauspyyntö
Schrijf me snel terug.
Écris-moi vite.
Suora vastauspyyntö
Schrijf me snel terug wanneer ...
Écris-moi quand...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Het ga je goed.
Prends soin de toi.
Kirje perheelle ja ystäville
Ik hou van je.
Je t'aime.
Kirje kumppanille
Hartelijke groeten,
Tous mes vœux,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Met hartelijke groeten,
Amitiés,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
Amicalement,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
Bien à vous/toi,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
Tendrement,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
Bises,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
Bisous,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle