Koreaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Beste Jan
소연이에게
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Beste mama / papa
부모님께,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Beste oom Jeroen
삼촌께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hallo Jan
안녕 현주야!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hoi Jan
야 미영아,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Jan
미영,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Lieve ...
내 사랑에게,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Liefste ...
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Lieve Jan
사랑하는 현정씨
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Hartelijk dank voor jouw brief.
편지 주셔서 감사합니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Heb je al plannen voor ...?
...관련 계획이 있나요?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ik was erg blij om te horen dat ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Tietojen tai uutisten välittäminen
Helaas moet ik je melden dat ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Het spijt me te moeten horen dat ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... doet jou de groeten.
...도 안부를 물으십니다.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Doe ... de groeten namens mij.
...께도 안부 전해 주십시오.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Ik hoop snel van jou te horen.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Vastauspyyntö
Schrijf me snel terug.
빨리 답장 주세요.
Suora vastauspyyntö
Schrijf me snel terug wanneer ...
... 이면 답장을 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Het ga je goed.
건강히 지내세요.
Kirje perheelle ja ystäville
Ik hou van je.
사랑합니다.
Kirje kumppanille
Hartelijke groeten,
그리운 마음 담아 ... 가.
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Met hartelijke groeten,
그리운 마음 담아 ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
감사하며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
... 드림 (보냄)
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
사랑을 보내며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
사랑과 함께 보냅니다.
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
사랑하는 마음으로,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle