Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Beste Jan
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Beste mama / papa
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Beste oom Jeroen
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hallo Jan
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hoi Jan
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Jan
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Lieve ...
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Liefste ...
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Lieve Jan
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Hartelijk dank voor jouw brief.
谢谢您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
很高兴再次收到您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Heb je al plannen voor ...?
你有没有...的计划?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ik was erg blij om te horen dat ...
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
Helaas moet ik je melden dat ...
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Het spijt me te moeten horen dat ...
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... doet jou de groeten.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Doe ... de groeten namens mij.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Ik hoop snel van jou te horen.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Schrijf me snel terug.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Schrijf me snel terug wanneer ...
当...,请回复
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Het ga je goed.
保重。
Kirje perheelle ja ystäville
Ik hou van je.
我爱你。
Kirje kumppanille
Hartelijke groeten,
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Met hartelijke groeten,
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
最衷心的问候,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
一切顺利,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle