Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Beste Jan
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Beste mama / papa
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Beste oom Jeroen
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hallo Jan
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hoi Jan
太郎くんへ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Jan
太郎くんへ
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Lieve ...
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Liefste ...
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Lieve Jan
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Hartelijk dank voor jouw brief.
お手紙ありがとう。
Kirjeeseen vastaaminen
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Kirjeeseen vastaaminen
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
長い間連絡してなくてごめんね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
・・・・をお知らせします。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Heb je al plannen voor ...?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
・・・・を報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Ik was erg blij om te horen dat ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
Helaas moet ik je melden dat ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Het spijt me te moeten horen dat ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
... doet jou de groeten.
・・・・がよろしく言っていました。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Doe ... de groeten namens mij.
・・・・によろしく言っておいてね。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Ik hoop snel van jou te horen.
お返事を待っています。
Vastauspyyntö
Schrijf me snel terug.
はやく返事を書いてね。
Suora vastauspyyntö
Schrijf me snel terug wanneer ...
・・・・の時は連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
なにか報告があったらまた教えてください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Het ga je goed.
元気でね
Kirje perheelle ja ystäville
Ik hou van je.
好きだよ
Kirje kumppanille
Hartelijke groeten,
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Met hartelijke groeten,
じゃあね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
またね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Groeten,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Liefs,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle