Venäjäksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Estimata John,
Дорогой Иван,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata paĉjo/panjo,
Дорогая мама/папа
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
Привет, Иван,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
Здорово, Иван,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Иван,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
Любимый (ая),
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
Дорогой мой...
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
Милый Иван,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via letero.
Спасибо за письмо.
Kirjeeseen vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Kirjeeseen vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
... тоже шлет привет.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
Береги себя.
Kirje perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
С уважением..
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
Я вас люблю,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multa amo,
Люблю,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle