Unkariksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Estimata John,
Kedves John!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata paĉjo/panjo,
Kedves Anya / Apa!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
Szia John!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
Szia John!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John!
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
Drága John!
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via letero.
Köszönöm a leveledet.
Kirjeeseen vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
Jó volt megint hallani felőled.
Kirjeeseen vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
Van már valami programod...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Örömmel hallottam, hogy ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
... is üdvözletét küldi.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Várom a válaszodat.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
Írj hamar.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
Írj, amint ....
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Írj, ha többet megtudsz.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
Vigyázz magadra.
Kirje perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
Szeretlek
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
Szeretettel,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
Szeretettel, / Sok puszi,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multa amo,
Szeretettel, / Sok puszi,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle