Thaiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Estimata John,
เรียน จอห์น
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata paĉjo/panjo,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
ว่าไง จอห์น
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
จอห์น
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
ที่รักของฉัน
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
สุดที่รักของฉัน
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via letero.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Kirjeeseen vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Kirjeeseen vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Kirje perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
ฉันรักคุณ
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
ขอให้โชคดี
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
ขอให้โชคดี
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
โชคดี
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
ด้วยความรักยิ่ง
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multa amo,
รักอย่างมาก
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle