Suomeksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Estimata John,
Hyvä John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata paĉjo/panjo,
Hei äiti / isä
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
Hei setä Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
Hei John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
Heippa John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
Rakkaani,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
Rakkaani,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
Rakas John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via letero.
Kiitos kirjeestäsi.
Kirjeeseen vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Kirjeeseen vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
Onko sinulla suunnitelmia...
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ilahduin kuullessani, että...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
On ikävää kertoa, että...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Olin pahoillani kuullessani, että...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
... lähettää terveisiä.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
Sano ... terveisiä minulta.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
Kirjoita taas pian.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
Kirjoita takaisin heti, kun...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
Pärjäilkää.
Kirje perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
Rakastan sinua.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
Terveisin,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Kaikkea hyvää,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
Rakkaudella,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
Rakkain terveisin,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multa amo,
Rakkaudella,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle