Saksaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Estimata John,
Lieber Johannes,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata paĉjo/panjo,
Liebe(r) Mama / Papa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
Lieber Onkel Hieronymus,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
Hallo Johannes,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
Hey Johannes,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Johannes,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
Mein(e) Liebe(r),
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
Mein(e) Liebste(r),
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
Liebster Johannes,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via letero.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Kirjeeseen vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Kirjeeseen vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
Hast Du schon Pläne für...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
... grüßt herzlich.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
Bitte grüße... von mir.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
Schreib mir bitte bald zurück.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
Mach's gut.
Kirje perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
Ich liebe Dich.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
Mit besten Grüßen
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Beste Grüße
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Alles Gute
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
Alles Liebe
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
Alles Liebe
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multa amo,
Alles Liebe
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle