Ranskaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Estimata John,
Cher Benjamin,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata paĉjo/panjo,
Chère Maman / Cher Papa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
Salut Sylvain,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
Coucou Daniel,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Victor,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
Mon chéri / Ma chérie,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
Mon très cher Christophe,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via letero.
Merci pour votre lettre.
Kirjeeseen vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Kirjeeseen vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
Je t'écris pour te dire que...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
J'ai le regret de vous informer que...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
...envoie ses salutations.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
Dis bonjour à... de ma part.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
Écris-moi vite.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
Écris-moi quand...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
Prends soin de toi.
Kirje perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
Je t'aime.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
Tous mes vœux,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
Amitiés,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Amicalement,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Bien à vous/toi,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
Tendrement,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
Bises,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multa amo,
Bisous,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle