Koreaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Estimata John,
소연이에게
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata paĉjo/panjo,
부모님께,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
삼촌께
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
안녕 현주야!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
야 미영아,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
미영,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
내 사랑에게,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
사랑하는 현정씨
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via letero.
편지 주셔서 감사합니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Kirjeeseen vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
...관련 계획이 있나요?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
...도 안부를 물으십니다.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
...께도 안부 전해 주십시오.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
빨리 답장 주세요.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
... 이면 답장을 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
건강히 지내세요.
Kirje perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
사랑합니다.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
그리운 마음 담아 ... 가.
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
그리운 마음 담아 ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
감사하며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
... 드림 (보냄)
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
사랑을 보내며, ... 드림
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
사랑과 함께 보냅니다.
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multa amo,
사랑하는 마음으로,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle