Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Estimata John,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata paĉjo/panjo,
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
太郎くんへ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
太郎くんへ
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via letero.
お手紙ありがとう。
Kirjeeseen vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Kirjeeseen vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
長い間連絡してなくてごめんね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
・・・・をお知らせします。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていました。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
・・・・によろしく言っておいてね。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
お返事を待っています。
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
はやく返事を書いてね。
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
・・・・の時は連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
なにか報告があったらまた教えてください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
元気でね
Kirje perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
好きだよ
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
じゃあね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
またね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multa amo,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle