Italiaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Estimata John,
Caro Luca,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata paĉjo/panjo,
Cari mamma e papà,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
Caro zio Flavio,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
Ciao Matteo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
Ciao Matty!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Luca,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
Tesoro,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
Amore,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
Amore mio,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via letero.
Grazie per avermi scritto.
Kirjeeseen vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
Che bello sentirti!
Kirjeeseen vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
Hai già dei piani per...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Sono felice di annunciarti che...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Sono davvero felice di sapere che...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Mi dispiace sapere che...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
...ti manda i suoi saluti.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
Salutami...
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Spero di avere presto tue notizie.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
Rispondimi presto.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
Rispondimi non appena...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
Stammi bene.
Kirje perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
Ti amo.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
I migliori auguri
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
Con i migliori auguri
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Cari saluti
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Tante belle cose
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
Con tanto amore
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
Tanti cari saluti
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multa amo,
Con affetto,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle