Hollanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Estimata John,
Beste Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata paĉjo/panjo,
Beste mama / papa
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
Hallo Jan
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
Hoi Jan
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Jan
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
Lieve ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
Liefste ...
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
Lieve Jan
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via letero.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Kirjeeseen vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Kirjeeseen vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
Het ga je goed.
Kirje perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Groeten,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
Liefs,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multa amo,
Liefs,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle