Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Estimata John,
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Estimata paĉjo/panjo,
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Estimata Onklo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Saluton John,
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Saluton John,
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Mia kara,
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mia kara,
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Estimata John,
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dankon pro via letero.
Thank you for your letter.
Kirjeeseen vastaaminen
Estis bona denove aŭdi de vi.
It was good to hear from you again.
Kirjeeseen vastaaminen
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Mi skribas por informi vin, ke...
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Ĉu vi havas planojn por...?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi ĝojis aŭdi, ke...
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
Mi bedaŭras informi vin, ke...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Mi bedaŭras aŭdi tion...
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
...sendas lian/ŝian amon.
…sends his / her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Diru saluton al... por mi.
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
Reskribu baldaŭ.
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
Skribu reen kiam...
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Atentu.
Take care.
Kirje perheelle ja ystäville
Mi amas vin.
I love you.
Kirje kumppanille
Ĉion bonan,
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Ĉion bonan,
With best wishes,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
Kindest regards,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉion bonan,
All the best,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Ĉiu mia amo,
All my love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multe da amo,
Lots of love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Multa amo,
Much love,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle