Tanskaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Querido Juan:
Kære John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Mamá / Papá:
Kære Mor / Far,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Querido tío José:
Kære Onkel Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hola Juan:
Hej John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hola Juan:
Hej John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Juan:
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Querido:
Kære,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mi amor:
Kæreste,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amado Juan:
Kæreste John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Gracias por su / tu carta.
Tak for dit brev,
Kirjeeseen vastaaminen
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Det var godt at høre fra dig igen.
Kirjeeseen vastaaminen
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Escribo para decirle / decirte que...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Har du lavet nogle planer den...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Me complace anunciar que...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Jeg var henrykt at høre om...
Tietojen tai uutisten välittäminen
Siento informarte que...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Lamenté mucho cuando escuché que...
Jeg var så ked af at høre at...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
X te envía muchos cariños.
... siger hej.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Saluda a X de mi parte.
Sig hej til... for mig.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Espero saber de ti pronto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Vastauspyyntö
Escríbeme pronto.
Skriv tilbage snart.
Suora vastauspyyntö
Escríbeme cuando...
Skriv endelig tilbage når...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Escríbeme cuando tengas más información.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Cuídate / Cuídense
Have det godt.
Kirje perheelle ja ystäville
Te amo,
Jeg elsker dig.
Kirje kumppanille
Cariños,
De bedste ønsker,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Cariños,
Med de bedste ønsker,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Cariños,
Venligste hilsner,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Mis mejores deseos,
Alt det bedste,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
Kærligst,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
Masser af kærlighed,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con amor,
Meget kærlighed,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle