Kiinaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Querido Juan:
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Mamá / Papá:
亲爱的妈妈/爸爸,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Querido tío José:
亲爱的Jerome叔叔,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hola Juan:
你好,约翰,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hola Juan:
嘿,约翰,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Juan:
约翰,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Querido:
我亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mi amor:
我最亲爱的,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amado Juan:
最亲爱的约翰,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Gracias por su / tu carta.
谢谢您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
Fue un placer escuchar de ti / usted.
很高兴再次收到您的来信。
Kirjeeseen vastaaminen
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
对不起,这么久没有给你写信。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Escribo para decirle / decirte que...
我给您写信是为了告诉您...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
¿Tienes / Tiene planes para... ?
你有没有...的计划?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
非常感谢发送/邀请/附上...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Me complace anunciar que...
很高兴宣布...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Estoy encantado(a) de escuchar que...
听到...我非常高兴
Tietojen tai uutisten välittäminen
Siento informarte que...
很遗憾地告诉你们...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Lamenté mucho cuando escuché que...
听到...很遗憾
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
X te envía muchos cariños.
...致上他/她的祝福。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Saluda a X de mi parte.
代我向...问好。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Espero saber de ti pronto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Vastauspyyntö
Escríbeme pronto.
尽快回复。
Suora vastauspyyntö
Escríbeme cuando...
当...,请回复
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Escríbeme cuando tengas más información.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Cuídate / Cuídense
保重。
Kirje perheelle ja ystäville
Te amo,
我爱你。
Kirje kumppanille
Cariños,
衷心的祝福,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Cariños,
致以最衷心的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Cariños,
最衷心的问候,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Mis mejores deseos,
一切顺利,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
致以我的祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con amor,
衷心祝福,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle