Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Querido Juan:
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Mamá / Papá:
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Querido tío José:
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hola Juan:
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hola Juan:
太郎くんへ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Juan:
太郎くんへ
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Querido:
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mi amor:
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amado Juan:
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Gracias por su / tu carta.
お手紙ありがとう。
Kirjeeseen vastaaminen
Fue un placer escuchar de ti / usted.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Kirjeeseen vastaaminen
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
長い間連絡してなくてごめんね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Escribo para decirle / decirte que...
・・・・をお知らせします。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
¿Tienes / Tiene planes para... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Me complace anunciar que...
・・・・を報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Estoy encantado(a) de escuchar que...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
Siento informarte que...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Lamenté mucho cuando escuché que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
X te envía muchos cariños.
・・・・がよろしく言っていました。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Saluda a X de mi parte.
・・・・によろしく言っておいてね。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Espero saber de ti pronto.
お返事を待っています。
Vastauspyyntö
Escríbeme pronto.
はやく返事を書いてね。
Suora vastauspyyntö
Escríbeme cuando...
・・・・の時は連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Escríbeme cuando tengas más información.
なにか報告があったらまた教えてください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Cuídate / Cuídense
元気でね
Kirje perheelle ja ystäville
Te amo,
好きだよ
Kirje kumppanille
Cariños,
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Cariños,
じゃあね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Cariños,
またね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Mis mejores deseos,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con amor,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle