Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Querido Juan:
Dear John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Mamá / Papá:
Dear Mum / Dad,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Querido tío José:
Dear Uncle Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hola Juan:
Hello John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hola Juan:
Hey John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Juan:
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
Querido:
My Dear,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
Mi amor:
My Dearest,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Amado Juan:
Dearest John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Gracias por su / tu carta.
Thank you for your letter.
Kirjeeseen vastaaminen
Fue un placer escuchar de ti / usted.
It was good to hear from you again.
Kirjeeseen vastaaminen
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
I am very sorry I haven't written for so long.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
It's such a long time since we had any contact.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

Escribo para decirle / decirte que...
I am writing to tell you that…
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Have you made any plans for…?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
Me complace anunciar que...
I am delighted to announce that…
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
Estoy encantado(a) de escuchar que...
I was delighted to hear that…
Tietojen tai uutisten välittäminen
Siento informarte que...
I am sorry to inform you that…
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
Lamenté mucho cuando escuché que...
I was so sorry to hear that…
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
X te envía muchos cariños.
…sends his / her love.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Saluda a X de mi parte.
Say hello to…for me.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
Espero saber de ti pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Vastauspyyntö
Escríbeme pronto.
Write back soon.
Suora vastauspyyntö
Escríbeme cuando...
Do write back when…
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Escríbeme cuando tengas más información.
Send me news, when you know anything more.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Cuídate / Cuídense
Take care.
Kirje perheelle ja ystäville
Te amo,
I love you.
Kirje kumppanille
Cariños,
Best wishes,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
Cariños,
With best wishes,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Cariños,
Kindest regards,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Mis mejores deseos,
All the best,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
All my love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con todo mi amor,
Lots of love,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Con amor,
Much love,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle