Venäjäksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Dear John,
Дорогой Иван,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Дорогая мама/папа
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Привет, Иван,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Здорово, Иван,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Иван,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Любимый (ая),
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Дорогой мой...
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Милый Иван,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your letter.
Спасибо за письмо.
Kirjeeseen vastaaminen
It was good to hear from you again.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Kirjeeseen vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Извини, что так долго не писал(а)
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Мы так давно не общались
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
С удовольствием сообщаю, что...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Я был рад услышать, что...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Я так сожалею о...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his / her love.
... тоже шлет привет.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Передай ... привет от меня.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Ответь как можно скорее
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Напиши, если/когда...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Береги себя.
Kirje perheelle ja ystäville
I love you.
Я тебя люблю.
Kirje kumppanille
Best wishes,
С наилучшими пожеланиями
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
С наилучшими пожеланиями,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
С уважением..
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All the best,
Всего наилучшего,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All my love,
С любовью,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Я вас люблю,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Much love,
Люблю,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle