Unkariksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Dear John,
Kedves John!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Kedves Anya / Apa!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Szia John!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Szia John!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John!
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Kedvesem / Drágám!
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Kedvesem / Drágám!
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Drága John!
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your letter.
Köszönöm a leveledet.
Kirjeeseen vastaaminen
It was good to hear from you again.
Jó volt megint hallani felőled.
Kirjeeseen vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Azért írok, hogy elmondjam ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Van már valami programod...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
Örömmel jelentem be, hogy ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Örömmel hallottam, hogy ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his / her love.
... is üdvözletét küldi.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszodat.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Írj hamar.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Írj, amint ....
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Írj, ha többet megtudsz.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Vigyázz magadra.
Kirje perheelle ja ystäville
I love you.
Szeretlek
Kirje kumppanille
Best wishes,
Legjobbakat!
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Üdvözlettel,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All the best,
Legjobbakat!
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All my love,
Szeretettel,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Much love,
Szeretettel, / Sok puszi,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle