Thaiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Dear John,
เรียน จอห์น
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
ว่าไง จอห์น
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
จอห์น
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
ที่รักของฉัน
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
สุดที่รักของฉัน
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your letter.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Kirjeeseen vastaaminen
It was good to hear from you again.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Kirjeeseen vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
It was so kind of you to write / invite me / send me…
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his / her love.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Vastauspyyntö
Write back soon.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Kirje perheelle ja ystäville
I love you.
ฉันรักคุณ
Kirje kumppanille
Best wishes,
ขอให้โชคดี
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
ขอให้โชคดี
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All the best,
โชคดี
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All my love,
ด้วยความรักยิ่ง
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Lots of love,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Much love,
รักอย่างมาก
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle