Suomeksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Dear John,
Hyvä John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Hei äiti / isä
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Hei setä Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Hei John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Heippa John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Rakkaani,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Rakkaani,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Rakas John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your letter.
Kiitos kirjeestäsi.
Kirjeeseen vastaaminen
It was good to hear from you again.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Kirjeeseen vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Onko sinulla suunnitelmia...
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Ilahduin kuullessani, että...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
On ikävää kertoa, että...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Olin pahoillani kuullessani, että...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his / her love.
... lähettää terveisiä.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Sano ... terveisiä minulta.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Kirjoita taas pian.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Kirjoita takaisin heti, kun...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Pärjäilkää.
Kirje perheelle ja ystäville
I love you.
Rakastan sinua.
Kirje kumppanille
Best wishes,
Terveisin,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Parhain terveisin,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Parhain terveisin,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All the best,
Kaikkea hyvää,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All my love,
Rakkaudella,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Rakkain terveisin,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Much love,
Rakkaudella,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle