Ruotsiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Dear John,
Hej John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Hej mamma/pappa,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Hejsan John,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Halloj John,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
John,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Min kära,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Min älskling,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Min käre John,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your letter.
Tack för ditt brev.
Kirjeeseen vastaaminen
It was good to hear from you again.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Kirjeeseen vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Jag skriver för att berätta att ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Har ni några planer för ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Det glädjer mig att höra att ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Jag blev så ledsen att höra att ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his / her love.
... hälsar.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Hälsa ... från mig.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Skriv tillbaka snart.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Skriv gärna tillbaka när ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Meddela mig då du vet något mer.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Sköt om dig.
Kirje perheelle ja ystäville
I love you.
Jag älskar dig.
Kirje kumppanille
Best wishes,
Varma hälsningar,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Hjärtliga hälsningar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Hjärtligaste hälsningar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All the best,
Jag önskar dig allt gott,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All my love,
Många kramar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Kramar,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Much love,
Puss och kram,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle