Portugaliksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Dear John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Olá Vítor,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Oi Vítor,
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Vítor,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Meu querido,
Minha querida,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Meu amado,
Minha amada,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your letter.
Obrigado por sua carta.
Kirjeeseen vastaaminen
It was good to hear from you again.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Kirjeeseen vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Escrevo-lhe para dizer que ...
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Você já fez planos para ...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
Lamento informá-lo que ...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Fiquei tão triste ao saber que ...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his / her love.
...manda lembranças.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Diga olá para ... por mim.
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Escreva novamente em breve.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Escreva de volta quando...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Cuide-se.
Kirje perheelle ja ystäville
I love you.
Eu te amo.
Kirje kumppanille
Best wishes,
Abraços,
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Com carinho,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Com carinho,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All the best,
Tudo de bom,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All my love,
Com todo meu amor,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Com muito amor,
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Much love,
Com muito amor,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle