Japaniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Dear John,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
佐藤君へ
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
太郎くんへ
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
太郎くんへ
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
太郎へ
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
太郎へ
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your letter.
お手紙ありがとう。
Kirjeeseen vastaaminen
It was good to hear from you again.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Kirjeeseen vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
長い間連絡してなくてごめんね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
・・・・をお知らせします。
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
It was so kind of you to write / invite me / send me…
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
・・・・を報告します。
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・をお知らせます。
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his / her love.
・・・・がよろしく言っていました。
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
・・・・によろしく言っておいてね。
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
お返事を待っています。
Vastauspyyntö
Write back soon.
はやく返事を書いてね。
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
・・・・の時は連絡してください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
なにか報告があったらまた教えてください。
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
元気でね
Kirje perheelle ja ystäville
I love you.
好きだよ
Kirje kumppanille
Best wishes,
じゃあね
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
じゃあね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
またね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All the best,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All my love,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Lots of love,
元気でね
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Much love,
体に気をつけてね
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle