Italiaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Yksityiskirje

Yksityiskirje - Osoite

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Osoitteen ulkomuoto Suomessa: Vastaanottajan nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
katunumero + kadun nimi
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
talon numero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero

Yksityiskirje - Aloitus

Dear John,
Caro Luca,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Dear Mum / Dad,
Cari mamma e papà,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia
Dear Uncle Jerome,
Caro zio Flavio,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä
Hello John,
Ciao Matteo,
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
Hey John,
Ciao Matty!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää
John,
Luca,
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää
My Dear,
Tesoro,
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle
My Dearest,
Amore,
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille
Dearest John,
Amore mio,
Epämuodollinen tervehdys kumppanille
Thank you for your letter.
Grazie per avermi scritto.
Kirjeeseen vastaaminen
It was good to hear from you again.
Che bello sentirti!
Kirjeeseen vastaaminen
I am very sorry I haven't written for so long.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
It's such a long time since we had any contact.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Yksityiskirje - Kirjeen runko

I am writing to tell you that…
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Tärkeiden uutisten ilmoittaminen
Have you made any plans for…?
Hai già dei piani per...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Käytetään, kun halutaan kiittää vastaanottajaa tiedosta / tarjouksesta / kirjeestä
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä
I am delighted to announce that…
Sono felice di annunciarti che...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was delighted to hear that…
Sono davvero felice di sapere che...
Tietojen tai uutisten välittäminen
I am sorry to inform you that…
Mi dispiace molto doverti dire che...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle
I was so sorry to hear that…
Mi dispiace sapere che...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Yksityiskirje - Lopetus

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä
…sends his / her love.
...ti manda i suoi saluti.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä
Say hello to…for me.
Salutami...
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta
I look forward to hearing from you soon.
Spero di avere presto tue notizie.
Vastauspyyntö
Write back soon.
Rispondimi presto.
Suora vastauspyyntö
Do write back when…
Rispondimi non appena...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Send me news, when you know anything more.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.
Take care.
Stammi bene.
Kirje perheelle ja ystäville
I love you.
Ti amo.
Kirje kumppanille
Best wishes,
I migliori auguri
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
With best wishes,
Con i migliori auguri
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Kindest regards,
Cari saluti
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All the best,
Tante belle cose
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
All my love,
Con tanto amore
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Lots of love,
Tanti cari saluti
Epämuodollinen, kirjeessä ystäville tai perheelle
Much love,
Con affetto,
Epämuodollinen, kirjoitettaessa perheelle