Hollanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

S potěšením oznamujeme narození...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

... a ... jsou zasnoubeni.
... en ... hebben zich verloofd.
Kihlauksesta ilmoittaminen
... s radostí oznamují své zasnoubení.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Kihlauksesta ilmoittaminen
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Kutsuminen kihlajaisiin
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Avioliitosta ilmoittaminen
Slečna se brzy stane paní ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Ilmoitus naisen avioliitosta
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
Jste srdečně zváni...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Chtěli byste přijít k... na...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain