Hollanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Olemme iloisia ilmoittaessamme ... syntymästä.
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Olen iloinen kertoessani, että ... saivat pienen pojan / tyttären.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Haluaisimme ilmoittaa pienen poikamme / tyttäremme syntymästä.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Saammeko esitellä pienen poikamme / tyttäremme.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Kymmenen sormea ja kymmenen varvasta, näin suuri tuli meidän perheestä. ... ja ... ovat iloisia ilmoittaessaan ... syntymästä.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Rakkauden ja toivon saattelemana toivotamme ... tähän maailmaan.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Olemme ylpeitä saadessamme ilmoittaa / esitellä uuden perheenjäsenemme...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Olemme ikionnellisia saadessamme ilmoittaa tyttäremme / poikamme syntymästä.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

... ja ... olemme kihloissa
... en ... hebben zich verloofd.
Kihlauksesta ilmoittaminen
,,, ovat iloisia ilmoittaessaan kihlauksestaan.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Olemme iloisia saadessamme ilmoittaa ... ja ... kihlauksesta.
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Kihlauksesta ilmoittaminen
Herra ja rouva ... haluavat ilmoittaa tyttärensä ... kihlauksesta herra ja rouva ... pojan ... kanssa. Häitä suunnitellaan elokuulle.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Tule juhlimaan kanssamme ... ja ... kihlausta.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Kutsuminen kihlajaisiin
Olette sydämellisesti tervetulleita juhlimaan ... ja ... kihlausta.
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Olemme iloisia ilmoittaessamme ... ja ... häistä / avioliitosta
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Avioliitosta ilmoittaminen
Neiti ... tulee pian rouva ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Ilmoitus naisen avioliitosta
Neiti ... ja herra ... pyytävät teitä osallistumaan häihinsä. Olet tervetullut viettämään tätä erityistä päivää kanssamme.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
Herra ja rouva ... pyytävät teitä osallistumaan poikansa / tyttärensä häihin ...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Koska olette hyvin tärkeitä ihmisiä elämässämme, haluamme kutsua teidät viettämään häitämme ...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Olisimme iloisia, jos tulisit kanssamme viettämään...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Kutsumme teidät illalliselle juhlimaan...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
Olette sydämellisesti tervetulleita viettämään...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Kokoonnumme ystävien kesken juhlimaan ... ja olisimme iloisia, jos pääsisit mukaan joukkoon.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Olisimme iloisia, jos pääsisit paikalle.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Haluaisitko tulla ... ...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain