Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Wir freuen uns über die Geburt von...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

... und ... haben sich verlobt.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Kihlauksesta ilmoittaminen
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Kihlauksesta ilmoittaminen
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kutsuminen kihlajaisiin
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Avioliitosta ilmoittaminen
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Ilmoitus naisen avioliitosta
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Ni invitas al...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain