Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Vi har välkomnat ... till världen.
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

... och ... har förlovat sig.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Kihlauksesta ilmoittaminen
... är glada att kungöra sin förlovning.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Kihlauksesta ilmoittaminen
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kutsuminen kihlajaisiin
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Avioliitosta ilmoittaminen
Fröken ... ska snart bli fru ...
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Ilmoitus naisen avioliitosta
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Ni invitas al...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Vill du komma till ... på/för ...?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain