Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

... et... se sont fiancés.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Kihlauksesta ilmoittaminen
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Kihlauksesta ilmoittaminen
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kutsuminen kihlajaisiin
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Avioliitosta ilmoittaminen
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Ilmoitus naisen avioliitosta
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
Vous êtes cordialement invités à...
Ni invitas al...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain