Thaiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...
เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/ uma filhinha.
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso bebê.
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/ a nossa filha.
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o prazer de anunciar o nascimento de ...
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da nossa família ...
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso filho / da nossa filha.
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

...e...estão noivos.
...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
Kihlauksesta ilmoittaminen
... têm o prazer de anunciar o seu noivado.
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
Kihlauksesta ilmoittaminen
Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ..., com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O casamento está sendo planejado para Agosto.
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de... e ....
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
Kutsuminen kihlajaisiin
Os senhores estão cordialmente convidados para a festa de noivado de... e... em ....
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....
เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
Avioliitosta ilmoittaminen
Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Ilmoitus naisen avioliitosta
Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a) para desfrutar este dia especial com eles.
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu filho / sua filha ... em ...em/ no /na....
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ... solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em /no /na ....
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em ...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em um jantar para comemorar ....
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a) para ...
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar... e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Nós gostaríamos muito que você viesse.
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Vocês gostariam de vir para ... para ...?
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain