Tanskaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

・・・・の誕生を報告できることをうれしく思います。
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
・・・・に男の子/女の子の赤ちゃんが生まれました。
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
私たちに男の子/女の子の新しい赤ちゃんが生まれました。
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
私たちに新しい娘が/息子ができました。
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
赤ちゃんの誕生、本当におめでとうございます。健やかで、活発に育ちますよう、心からお祈りしております。
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
・・・・を喜んで家族に迎えました。
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
・・・・が新しく家族の一員に加わったことを報告します。
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
新しく息子/娘が誕生しました。
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

・・・・と・・・・は婚約しました。
... og... er forlovet.
Kihlauksesta ilmoittaminen
・・・・は、婚約を報告することができてとても幸せです。
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
・・・・と・・・・の婚約を喜んで報告します。
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Kihlauksesta ilmoittaminen
私たちは娘が・・・・家の息子の・・・・さんと婚約したことを報告します。挙式は8月に行われます。
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
皆で・・・・と・・・・の婚約をお祝いしましょう。
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Kutsuminen kihlajaisiin
・・・・に・・・・と・・・・の婚約パーティーを行いますので是非お越しください。
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

・・・・と・・・・の結婚を報告します。
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Avioliitosta ilmoittaminen
・・・・(旧姓)は間もなく・・・・(新しい名字)になります。
Frk.... bliver snart Fru. ...
Ilmoitus naisen avioliitosta
・・・・と・・・・はこの度結婚式を挙げることに致しましたのでご出席願えないかと思いお知らせしました。
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
・・・・が結婚式を挙げることにいたしましたので、ご出席願えないかと思いお知らせいたしました。
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
・・・・と・・・・は・・・・日に・・・・で行われる結婚式に、大切な友人である・・・・にもぜひ足を運んでいただきたく、お知らせいたしました。
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

・・・・日に・・・・で・・・・の集まりがありますので是非足をお運び下さい。
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
・・・・をお祝いするために夕食をご一緒したいと考えております。
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
・・・・にぜひ足をお運びください。
I er hjerteligt inviteret til...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
・・・・のお祝いに友達で集まるから、よかったら来てください。
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
是非来てください。
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
・・・・に行かない?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain