Suomeksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Olemme iloisia ilmoittaessamme ... syntymästä.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Olen iloinen kertoessani, että ... saivat pienen pojan / tyttären.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Haluaisimme ilmoittaa pienen poikamme / tyttäremme syntymästä.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Saammeko esitellä pienen poikamme / tyttäremme.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Kymmenen sormea ja kymmenen varvasta, näin suuri tuli meidän perheestä. ... ja ... ovat iloisia ilmoittaessaan ... syntymästä.
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Rakkauden ja toivon saattelemana toivotamme ... tähän maailmaan.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Olemme ylpeitä saadessamme ilmoittaa / esitellä uuden perheenjäsenemme...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Olemme ikionnellisia saadessamme ilmoittaa tyttäremme / poikamme syntymästä.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

... en ... hebben zich verloofd.
... ja ... olemme kihloissa
Kihlauksesta ilmoittaminen
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
,,, ovat iloisia ilmoittaessaan kihlauksestaan.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Olemme iloisia saadessamme ilmoittaa ... ja ... kihlauksesta.
Kihlauksesta ilmoittaminen
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Herra ja rouva ... haluavat ilmoittaa tyttärensä ... kihlauksesta herra ja rouva ... pojan ... kanssa. Häitä suunnitellaan elokuulle.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Tule juhlimaan kanssamme ... ja ... kihlausta.
Kutsuminen kihlajaisiin
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Olette sydämellisesti tervetulleita juhlimaan ... ja ... kihlausta.
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Olemme iloisia ilmoittaessamme ... ja ... häistä / avioliitosta
Avioliitosta ilmoittaminen
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Neiti ... tulee pian rouva ...
Ilmoitus naisen avioliitosta
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Neiti ... ja herra ... pyytävät teitä osallistumaan häihinsä. Olet tervetullut viettämään tätä erityistä päivää kanssamme.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Herra ja rouva ... pyytävät teitä osallistumaan poikansa / tyttärensä häihin ...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Koska olette hyvin tärkeitä ihmisiä elämässämme, haluamme kutsua teidät viettämään häitämme ...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Olisimme iloisia, jos tulisit kanssamme viettämään...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Kutsumme teidät illalliselle juhlimaan...
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Olette sydämellisesti tervetulleita viettämään...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Kokoonnumme ystävien kesken juhlimaan ... ja olisimme iloisia, jos pääsisit mukaan joukkoon.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Olisimme iloisia, jos pääsisit paikalle.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Haluaisitko tulla ... ...?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain