Saksaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Wir freuen uns über die Geburt von...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

... en ... hebben zich verloofd.
... und ... haben sich verlobt.
Kihlauksesta ilmoittaminen
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Kihlauksesta ilmoittaminen
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Kutsuminen kihlajaisiin
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Avioliitosta ilmoittaminen
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Ilmoitus naisen avioliitosta
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain