Esperantoksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

... en ... hebben zich verloofd.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Kihlauksesta ilmoittaminen
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Kihlauksesta ilmoittaminen
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kutsuminen kihlajaisiin
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Avioliitosta ilmoittaminen
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Ilmoitus naisen avioliitosta
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Ni invitas al...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain