Saksaksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Wir freuen uns über die Geburt von...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Ich freue mich, Ihnen/Euch berichten zu können, dass ... nun einen kleinen Sohn/eine kleine Tochter haben.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Wir freuen uns über die Geburt unseres kleinen Sohnes/Töchterchens.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Es ist uns eine große Freude, die Geburt unserer Tocher/unseres Sohns bekanntzugeben.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Wenn Träume Hand und Fuß bekommen und aus Wünschen Leben wird, dann kann man wohl von einem Wunder sprechen. Wir freuen uns über die Geburt von...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Wir sind überglücklich und dankbar für die Geburt unseres/unserer...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Wir freuen uns, den neuesten Familienzuwachs bekanntzugeben...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Wir sind überglücklich, die Geburt unseres Sohns/unserer Tochter bekanntzugeben.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... und ... haben sich verlobt.
Kihlauksesta ilmoittaminen
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... freuen sich, ihre Verlobung bekanntzugeben.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Wir freuen uns, die Verlobung von ... und ... bekanntzugeben.
Kihlauksesta ilmoittaminen
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Herr und Frau ... aus ... geben die Verlobung ihrer Tochter ... mit ... , Sohn von Herrn und Frau ... (ebenfalls) aus ... , bekannt. Die Hochzeit ist für August geplant.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Feiern Sie mit uns die Verlobung von ... und ... .
Kutsuminen kihlajaisiin
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Sie sind herzlich zur Verlobungsfeier von ... und ... am ... eingeladen.
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Wir freuen uns, die Hochzeit von ... und ... bekanntzugeben.
Avioliitosta ilmoittaminen
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Frau ... wird bald Frau ... heißen.
Ilmoitus naisen avioliitosta
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Herr ... und Frau ... würden sich über Ihre Teilnahme an ihrer Hochzeit sehr freuen. Sie sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu genießen.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Herr und Frau ... würden sich über Ihre Teilname an der Hochzeit ihres Sohns/ihrer Tochter am ... sehr freuen.
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Du Dich uns am ... um ... für ... anschließen würdest.
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Wir bitten zum Abendessen, um ... zu feiern.
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
Ni invitas al...
Sie sind herzlich zu ... eingeladen.
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Gemeinsam mit unseren Freunden wollen wir ... feiern. Wir würden uns sehr freuen, wenn Du kommen könntest.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Wir würden uns über Deine Teilnahme sehr freuen.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Hättest Du Lust, für ... zu ... zu kommen?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain