Ruotsiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Vi har välkomnat ... till världen.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... och ... har förlovat sig.
Kihlauksesta ilmoittaminen
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Kihlauksesta ilmoittaminen
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Kutsuminen kihlajaisiin
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Avioliitosta ilmoittaminen
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Ilmoitus naisen avioliitosta
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
Ni invitas al...
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Vill du komma till ... på/för ...?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain