Hollanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... en ... hebben zich verloofd.
Kihlauksesta ilmoittaminen
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Kihlauksesta ilmoittaminen
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Kutsuminen kihlajaisiin
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Avioliitosta ilmoittaminen
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Ilmoitus naisen avioliitosta
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
Ni invitas al...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain