Englanniksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
We are happy to announce the birth of…
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
With love and hope we welcome…to the world.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
…and…are engaged.
Kihlauksesta ilmoittaminen
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
…are happy to announce their engagement.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
We are happy to announce the engagement of…and…
Kihlauksesta ilmoittaminen
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kutsuminen kihlajaisiin
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Avioliitosta ilmoittaminen
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Ilmoitus naisen avioliitosta
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
Ni invitas al...
You are cordially invited to…
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
Ni devus tre multe kiel vi venus.
We would very much like you to come.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Would you like to come to…for…?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain