Tšekiksi | Sanontoja - Yksityinen kirjeenvaihto | Ilmoitukset ja kutsut

Ilmoitukset ja kutsut - Syntymä

We are happy to announce the birth of…
S potěšením oznamujeme narození...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Kun kolmas osapuoli ilmoittaa lapsen syntymästä
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä, usein kortissa, jossa on lapsen kuva
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Yleinen sanonta englanniksi, kun pariskunta haluaa ilmoittaa lapsensa syntymästä
With love and hope we welcome…to the world.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Pariskunnan ilmoitus oman lapsen syntymästä

Ilmoitukset ja kutsut - Kihlaus

…and…are engaged.
... a ... jsou zasnoubeni.
Kihlauksesta ilmoittaminen
…are happy to announce their engagement.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Pariskunta haluaa ilmoittaa kihlauksestaan
We are happy to announce the engagement of…and…
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Kihlauksesta ilmoittaminen
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Perinteinen malli, kun vanhemmat haluavat ilmoittaa tyttärensä kihlauksesta
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Kutsuminen kihlajaisiin
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Kutsuminen kihlajaisiin

Ilmoitukset ja kutsut - Avioliitto

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Avioliitosta ilmoittaminen
Miss…is soon to become Mrs. ...
Slečna se brzy stane paní ...
Ilmoitus naisen avioliitosta
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Pariskunta kutsuu vieraita omiin häihinsä
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Avioituvan miehen / naisen vanhemmat kutsuvat vieraita häihin
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Pariskunta kutsuu läheisiä ystäviään omiin häihinsä

Ilmoitukset ja kutsut - Juhlat, erikoistilaisuudet

We would be delighted if you would join us on..at…for…
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Ihmisten kutsuminen sosiaaliseen tapahtumaan tiettynä päivänä, tietyssä paikassa ja tietystä syystä
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Ihmisten kutsuminen illallisille ja syy, miksi
You are cordially invited to…
Jste srdečně zváni...
Virallinen, ihmisten kutsuminen viralliseen tapahtumaan. Käytetään usein yritysjuhlien kutsuissa
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Virallinen, läheisten ystävien kutsuminen tärkeään sosiaaliseen tapahtumaan
We would very much like you to come.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Kutsumisen jälkeen, painottaakseen henkilön läsnäolon merkitystä
Would you like to come to…for…?
Chtěli byste přijít k... na...?
Epävirallinen, ystävien kutsuminen kylään muuten v ain